Lørdagstræf - Venstrefløjen - magten og en ny politik

Lørdag 2. februar 2019

Tid: Kl. 11.00 - 16.00.

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Hvad mener SF, Enhedslisten og Alternativet???

Med udgangspunkt i den danske politiske virkelighed spørger vi:

Hvordan kommer vi frem til magt og indflydelse? Hvad er nødvendigt? Hvad er muligt? Hvad er de realistiske forventninger til et nyt flertal? Hvordan håndterer vi Socialdemokratiet og regeringsspørgsmålet? Hvad er de 5 - 7 vigtigste reformer og reformområder, der skal satses på?

Program

11.00 - 12.00 Velkomst og dagens program. Brunch, sang og musik.

12.00 - 13.00 Forskellige kvikindslag: orienteringspunkter, oplæg om interessante bøger mm samt fælles opvarmning til dagens debat.

13.00 - 15.30 Venstrefløjens krav til en ny politik.

Indspark til livlig debat ved borde og i plenum. Kaffe og kage efter oplægsholdernes første oplæg.

Indspark fra:

Enhedslisten v. Pelle Dragsted MF

Socialistisk Folkeparti v. Lisbeth Bech Poulsen MF

Alternativet v. Carolina Magdalene Maier MF

15.30 Afrunding på en forhåbentlig hyggelig og givtig dag

Pris 50 kr. der betales ved indgangen.

Tilmelding til Lars Meyer på lars.meyer@hotmail.com senest mandag den 14. januar 2019. 

Generalforsamling

Onsdag 6. marts 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Herefter oplæg til debat om den politiske situation.

Oplægsholder: Information følger.

Socialister og Europaparlamentsvalget i maj 2019

Onsdag 3. april 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Oplæg ved kandidater fra:

SF: Peter Westermann

Enhedslisten: Nikolaj Willumsen

"Radikal og reformsøgende - SF's faglige profil 1959 - 80."

Onsdag 8. maj 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Oplægsholder: Historiker Rasmus Johnsen om sit kandidatspeciale.

Ligestillingens status i Danmark - Kendsgerninger og udfordringer

Onsdag 4. september 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Oplægsholder: Arbejdslivspolitisk chef i DJØF Edith Jakobsen.

Den politiske udvikling på venstrefløjen i Tyskland

Onsdag 2. oktober 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Oplægsholder: Christian Fischer.

Mangfoldighedens venstrefløj i 90'ernes Europa

Onsdag 6. november 2019

Tid: Kl. 19.30 - 21.30 (Dørene åbner kl. 19.00).

Sted: SF’s Østerbros lokaler, Silkeborggade 2, st.th, ved Melchiors Plads, 2100 København Ø.

Oplægsholder: Historiker Søren Kolstrup.

Del siden