Bryld og Bernstein, socialismen og Socialdemokratiet

Medlemsmøde 22. november 2022 

Mødet tager afsæt i Claus Brylds nye oversættelse af Bernsteins bog: ’Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver’, der udkommer medio oktober 2022. Den har aldrig tidligere været udgivet i dansk oversættelse!

Men er en så gammel bog overhovedet relevant i dag? – Ja, så afgjort! Ikke mindst i en valgkampstid, hvor overbud flyver lavt, og det politiske kompas snurrer som en ventilator!

Claus Bryld siger selv om Bernstein:
”I årtier var Eduard Bernstein stemplet som 'renegat', dvs. overløber fra marxismen til en småborgerlig eller ligefrem borgerlig position. Det var Lenin, der satte det mærke på ham. Men Bernstein var ikke borgerlig. Man kan diskutere, om hans forsøg på at 'revidere' Marx var vellykket, men efter to mislykkede revolutioner i hhv. Rusland og Tyskland endte det i 1920'erne med, at hans tanker nærmest blev emblematiske for de socialdemokratiske partier i det meste af Europa. Og vel også er det for et parti som SF i dag.”

Claus Bryld introducerer Bernstein.

Moderator: Pelle Voigt.

Sted: Mødet holdes i vores nye lokale hos SFU på Blegdamsvej 24, 2100 København Ø. 

Tidspunkt: kl 19:30. Dørene åbnes kl 19:00.

Valgets tendenser og populismens gennemslag

Traditionen tro indkalder vi til ekstraordinært medlemsmøde den 9. november. 

Emnet er "Valgets tendenser og populismens gennemslag. Hvad er udsigten for at tackle tidens tre store kriser".

Oplægsholder: Trine Pertou Mach, der jo nu er opstillet for Enhedslisten og selv har været igennem valgkampen for fuld knald.

Sted: SFUs lokaler, Blegdamsvej 24A.

Tidspunkt: kl.19:30 - 22:00. Dørene åbnes kl 19:00.

Hvordan får vi Folkeskolen tilbage på sporet?

Medlemsmøde 11. oktober 2022

Folkeskolen er under hård kritik, og SF har netop opsagt videre deltagelse i det nugældende forlig om folkeskolen. Noget kommer til at ske, men hvad og hvordan?

Vi har fået tidl. lærer Niels Chr. Sauer til at komme med et bud på skolens fremtid.

Niels Chr. Sauer har fulgt folkeskolens udvikling i årtier og er tidligere mangeårigt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse og stadig ivrig debattør om skoleforhold. 

Om ham har Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol, sagt: 
'Niels Chr. Sauer har gennem en årrække sat sine fodaftryk i skoledebatten. Med stærkt engagement, praktisk indsigt og en skarp pen har Sauer gang på gang taget luften ud af modeluner, slagsordspædagogik og unødige tiltag, der truer læreren som professionel og skolen som institutionen i midten af samfundet.' 

Følg hans blog på folkeskolen.dk

Vi tager kritikken op og åbner diskussionen.

Moderator: Jørgen Alfastsen

Sted: SFU's lokaler, Blegdamsvej 24, 2100 København Ø.

Tidspunkt: kl. 19.30 - Dørene åbnes kl. 19.00

Nyliberalismens gennembrud i Danmark

Medlemsmøde 13. september 2022.

Søren Kolstrup tager afsæt i sin nye bog: Forandringens årti. Mellem velfærd og nyliberalisme. 

(Se forskellige artikler i 'Solidaritet', der introducerer bogens emne).

 • Hvor sejrede nyliberalismen i 1990'erne?
 • Hvor måtte den strække våben (og hvorfor)?
 • Kan disse erfaringer anvendes i dag?

Bemærk - nyt mødested: SFU's lokaler, Blegdamsvej 24, 2100 København Ø.

Tidspunkt: kl. 19.30

I fodsporene på arbejdernes København

Byvandring i København med Allan Mylius 17. august 2022.

Indtegningen er lukket. Det bliver et godt arrangement - sjovt og hyggeligt.

Tidspunkt: kl. 17.

Hvad er SF's strategi og vision i relation til regeringssamarbejdet?

Medlemsmøde 11. maj 2022.

Karsten Hønge, der er MF og politisk ordfører lægger op til debatten.

Den politiske situation i Danmark og regeringsspørgsmålet for venstrefløjen.

 • Hvorfor er det så vigtigt?
 • Hvor er SF's 'Røde Linjer'?
 • Hvordan forbereder SF sig til en eventuel regeringsddeltagelse?
 • Hvilke erfaringer fra sidste gang tager partiet med til næste gang?

Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro

Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

Med kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

Ukraine - dialog og fredsopbygning

Medlemsmøde den 7.april 2022.

Søren Riishøj, der både er østeuropa-ekspert, tidligere MF for SF og medlem af Gert Petersen Selskabet vil være oplægsholder.

Vi skal tale om:

 • Konfliktens dilemmaer.
 • Hvordan kunne det gå så galt i regionen?
 • Hvad skal venstrefløjen nu stille op, når vi ikke blot skal sidde stille på hænderne.
 • Dialog og fredsopbygning må være centrale initiativer...

Vi henviser til Sørens mange artikler og podcast's på Solidaritet - senest den 18. marts og podcast 3. februar 2022.

Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro

Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.

Med kammeratlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling & medlemsmøde

Medlemsmøde den 9. marts 2022.

Ukraine og sikkerhedspolitik i ny kontekst.

Pelle Voigt giver sit bud på hvad der er op og ned og lægger op til diskussionen.


Krigshøgene flyver lavt i denne tid! Den traditionelle og dødsensfarlige krigsretorik dominerer. Det venstreorienterede svar må være at insistere på dialog i organisationer og offentligheden, fredsbevarende aktiviteter, gensidig respekt og forståelse.


Men vi begynder med generalforsamling. Den er nok hurtigt overstået, for selskabets udadvendte aktiviteter har desværre været beskedne i året det er gået.

Sted: i Silkeborggade 2, 2100 Østerbro

Tidspunkt: kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.00.


Med kammeratlig hilsen
Per Rønne-Nielsen
Kasserer

P.S.: Vi har stadig håndsprit til udvortes og kaffe på kanden til indvortes brug.

Del siden