Afholdte arrangementer 2017

Jordrettigheder i Afrika: udvikling eller neokolonialisme?

Afrikas manglende fremskridt tilskrives enten den koloniale fortid eller korrupte nutid. Men måske skal man grave længere ned og se på, hvilke produktionsstrukturer kolonimagterne efterlod sig. Hvor langt var landene nået på den kapitalistiske udviklingsskala, og hvad er mulighederne for at komme ud af den traditionelle rolle som råvareproducent?'

Tid: Onsdag 08/11-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Oplægsholder: Karen Helveg Petersen

forfatter til "Rentekapitalismen" red. Det nye Clarté, konsulent i udviklingsbistand med speciale i økonomiske analyser og mange års erfaring fra Øst- og Vestafrika især

Oplæg: 19:30-20:15

Diskussion: 20:15-21:30

Oktoberrevolutionen - 100 års jubilæum (25 oktober)

Tid: Onsdag 04/10-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Oplægsholder: Historiker Kurt Jacobsen

Oplæg: 19:30-20:15

Diskussion: 20:15-21:30

Gert Ps liv og værk IV plus hyggeligt samvær.

Tid: OBS! Torsdag 14/9-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Oplægsholdere: Personen og politikeren Gert Petersen belyst af venner og familie gennem billeder, fortællinger og musik.

Arrangementet markerer og festligholder 90-året for Gert Petersens fødsel. I den anledning hygger vi med lidt øl og vin til de fremmødte.

Oplæg: 19:30-20:15

Diskussion: 20:15-21:30

Oprør mod globaliseringen.

Højrepopulismens nye autoritære verdensorden. Fremtiden under Putin, Trump, Orbán og Le Pen. Eller er der demokratiske alternativer? National selvbestemmelsesret og fremtiden for de internationale organisationer.

Tid: Onsdag 03/5-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Oplægsholdere: Jørgen Dragsdahl og Søren Rishøj 

Oplæg: 19:30-20:15

Diskussion: 20:15-21:30

Ulighed - AFLYST!

Tid: Onsdag 05/04-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Oplægsholder: Socialrådgiver Gunvor Auken

Oplæg: 19:30-20:15

Diskussion: 20:15-21:30

Generalforsamling med efterfølgende politisk drøftelse.

Tid: Onsdag 01/03-17 kl.19:30 (Dørene åbner kl.19.00)

Sted: SF's lokaler Østerbro,

Silkeborggade 2, st.th., 2100 Østerbro ved Melchiors plads 

Generalforsamling: 19:30-20:30

Dagsorden fremgår under Vedtægter §4 Generalforsamling.

SF's nye evalueringsrapport om regeringsdeltagelse 20:30 - 22:00

Oplæg v. Pelle Voigt og efterfølgende diskussion.

"Fremad og aldrig glemme! - "De røde flertal - håb sejre og nederlag"

Minikonference om "De røde flertal - håb, sejre, nederlag" som svarer til titlen på en ny bog, skrevet af historiker Søren Kolstrup, udgivet af Selskabet for arbejderbevægelsens historie (SFAH). Se også under fanen: Aktuel litteratur.

Deltagelse koster 100kr. alt inklusiv og afholdes i lokalerne i Silkeborggade 2.

Lørdag den 4. februar 2017 i tidsrummet kl.11.00 - 17.30. (Spisning kl.18)

Vi regner som tidligere sagt med et deltagerantal på max 30, og da de første 27 allerede har meldt sig, er der kun meget få pladser tilbage.

Tilmelding sker ved at betale 100-kr. til Reg.nr. 5326, konto nr. 0244293 og anføre navn og ”konference feb.2017”.

Programmet:

11-12 Velkomst, konferencens formål, dagens program, præsentation af deltagere mv.

Brunch, sang og musik.

12-15 "De røde flertal - håb, sejre, nederlag"

Der vil i 3 step af ca. 1 times varighed blive drøftet tre forskellige temaer med       overskrifterne: Meningen med bogen, venstrefløjens arv og reflektioner over fremtiden.

Søren Kolstrup vil holde oplæg, hvor der vil være rig mulighed for dialog.

Der vil løbende være mindre pauser med mulighed for sang.

15-15:30 Kaffe og kage.

15:30-17:30 Venstrefløjens erfaringer og overvejelser om en ny offensiv strategi.

Oplæg ved Søren Søndergaard MF Enhedslisten og Andreas Albertsen SF's Landsledelse.

18:00 Spisning (suppe/Borsch med brød) og hygge. Tilmelding til spisning til Kasserer@gp-selskabet.dk

"Historiker Søren Kolstrup har skrevet en bog med titlen De røde flertal. Han beskriver de danske erfaringer med Det røde kabinet i 1960erne, det 2. arbejderflertal i begyndelsen af 1970erne og 1980ernes debat om en arbejderregering. Der trækkes også linjer til udenlandske erfaringer, ligesom rammerne for en undersøgelse af Thorning-Schmidt-regeringen fra 2011-15 opstreges. 

Del siden