GERT PETERSEN SELSKABET – Demokrati og Socialisme.

Gert Petersen Selskabet – Demokrati og Socialisme er i stiftet i foråret 2013 med det formål at vække og videreudvikle interessen for debatten om demokrati og socialisme med baggrund i Gert Petersens politiske tanker og skrifter og deres betydning for den socialistiske venstrefløj.

Gert Petersen har med sit internationalistiske afsæt haft stor betydning for venstrefløjen ved at sætte fokus på den nødvendige og principielle forbindelse mellem demokrati og socialisme, forholdet mellem den samfundskritiske marxistiske analyse, den aktuelle her og nu-politik og det langsigtede mål om socialisme.

Selskabet vil på dette grundlag afholde arrangementer, der med et fremadrettet og aktuelt sigte skaber en åben dialog om den demokratiske socialismes status og fremtidsmuligheder.

Med udgangspunkt i Gert Petersens liv og virke vil selskabets tilrettelæggelse af arrangementer ske ved respekt for den enkeltes diskussionsdeltagers argumenter, synsvinkler og synspunkter. Den demokratiske samtale og diskussion vil være åben, fri og udogmatisk med henblik på klarlæggelse af forskellige opfattelser og holdninger til den samfundsmæssige udvikling på et fundament af demokrati og socialisme.

Del siden