10-års jubilæums-minder


Vi synes vores 10-års jubilæumsarrangement 11. marts 2023 var så stor en succes, at vi har lyst til at mindes dagen én gang til. 

Jørgen Alfastsen har opsummeret dagen.


Jens Povlsen bød velkommen og gav ordet videre til


Lars Meyer, en af selskabets stiftere, der fortalte om baggrunden for selskabets dannelse i 2013. Han fortalte om et behov for at få et forum for kritisk-konstruktiv debat om socialisme set som en udvidelse af demokratiet, samt debat om forskellige politikområder, der måske var lidt underbelyst af et SF, som på det tidspunkt for første gang var trådt ind i en regering under ledelse af Thorning, Corydon og Margrethe Vestager.
Lars Meyer betonede vigtigheden af en frisindet og åben diskussionskultur i Selskabet med hovedvægten lagt på argumenter og den gode tone.


Selskabet organiserer SF’ere, partiløse folkesocialister og medlemmer af Enhedslisten. Man er velkommen til som medlem at tage andre med til selskabets møder, der således er åbne for ikke-medlemmer.
Man bliver medlem ved at melde sig ind via besked til kassereren, se Selskabets hjemmeside. Man kan i selskabets Facebookgruppe følge lidt med i diverse debatter, og deltagelse kræver ikke medlemskab af selve Selskabet.


Jubilæumsfestens næste indslag var Pelle Voigt, der fortalte om et jubilæumsskrift: ”Gert Petersen ser tilbage. Den levende vej.” Det er blevet kaldt Gerts politiske testamente, hvor han opridser folkesocialismens grundlag og pejlemærker.


Preben Wilhjelm, medstifter af SF og senere VS, holdt, iført røde seler til Gert Petersens ære, en tale, hvor han betonede vigtigheden af det lange seje træk for at dreje samfundsudviklingen til venstre med målrettede antikapitalistiske nålestik, men også en basal ideologisk baseret samfundskritik. Wilhjelms holdning til Socialdemokratiet var, at man kun får rykket dem, hvis man kan stjæle deres stemmer. Det er det eneste, de for alvor har respekt for.
Wilhjelm udtrykte respekt for Gert Petersen politiske indsats og vurderede, at Gert havde været SF’s bedste formand.


Kulturskribent Mathias Dresler Bredsdorff, Dagbladet Information, holdt et oplæg om ”Venstrefløjens nutidige udfordringer og fremtidige perspektiver.” Han opfordrede venstrefløjen til at tage kritisk fat på 2 politikområder:

1.) Boligpolitikken, som er en af samfundets drivende ulighedsskabende sektorer samt

2.) Forebyggelse af folkesygdommen stress, hvor mennesker nedbrydes af at passe deres lønarbejde i et elendigt arbejdsmiljø – fysisk som psykisk.

Begge foredragsholdere fik gode spørgsmål fra de ca. 60 deltagere i jubilæumsfesten, der derefter gik over til at indtage den økologiske festmiddag ved de flot pyntede borde og sale. Stemningen var hjertelig og varm. Mange genså gamle kammerater fra ungdommens aktive dage.

Der er altid en god hjertelig tone ved selskabets arrangementer og møder. Det er som om partitilhørsforhold ikke har samme betydning som for årtier tilbage. Alle er klar over, at venstrefløjen står over for en gigantisk opgave, og det kræver sammenhold, involvering, klare analyser og konkret handling på et bevidst og prioriteret grundlag. Alt sammen noget Selskabet er sat i verden for at virke for.
Efter middagen spillede og sang en guitarist til bluesinspirerede sange, der gled over i almindeligt kammeratligt samvær og god snak.
En fin og minderig dag var derefter til ende.
Tak til alle for et godt arrangement.