Næste arrangement i Gert Petersen Selskabet

Du indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den. 21. februarkl. 19:30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vi er ikke fuldtallige i bestyrelsen og har derfor brug for flere nye medlemmer til bestyrelsen. Vi kan lokke med en god og inkluderende tone til bestyrelsesmøderne, og arbejdet er til at overse, når bare vi er nok i bestyrelsen. Men lige nu er vi altså for få! Arbejdet består i at lodde den politiske stemning på Venstrefløjen, i Danmark og i verden og arrangere møder, hvor vi kan debattere de politiske udfordringer og emner Det kræver blot et minimum af politisk-organisatorisk indsigt og lyst.

Vi har også brug for at dine input til kommende møder og events, og den diskussion tager vi også på generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen giver Rosa Lund(EL)

sit input til politisk oplæg og diskussion om

"Den nye regering og de venstreorienterede svar

- hvordan styrker vi venstrefløjen i vores rolle

som opposition" ?"

Hvad i alverden er det, der foregår i regeringen

og på Christiansborg?

Er svaret på udfordringerne virkelig at lave

skattelettelser for høj og lav?

Er det Danmarks bidrag til løsning af de store kriser i verden?

Er det Socialdemokratiets bidrag? Men hvad kan venstrefløjen bidrage med!

Vi må også tage os sammen og formulere realistiske krav, der kan få folkelig opbakning.


Sted: SFU's lokaler på Blegdamsvej 24A, gården.

Tidspunkt: tirsdag 21. februar kl. 19.30 - Dørene åbnes kl. 19.00.


SF-formanden Gert Petersen fik et langt liv i politik. Vi taler med SFs mangeårige udenrigspolitiske ordfører Pelle Voigt om den navnkundige venstrefløjspolitiker, som med nogen ironi blev kaldt for ”Den Store Rorgænger”. 
Se link under TV og Radio

SF-formanden Gert Petersen fik et langt liv i politik. Vi taler med SFs mangeårige udenrigspolitiske ordfører Pelle Voigt om den navnkundige venstrefløjspolitiker, som med nogen ironi blev kaldt for ”Den Store Rorgænger”.
Se link under TV og Radio

Filmen 'Reds' Internationale: Oktoberrevolutionen i Rusland 1917, Stormen på Vinterpaladset.

Kommentar på Youtube: "Great filmmaking. It shows how positive Communism must have looked to these people, before it became a total nightmare." -- Sovjetterne som folkemagt og dobbeltmagt var adækvat og genialt udtænkt i forhold til den zaristiske feudalmagt, men løb ind i voldsomme problemer efter revolutionen. 'Al magt til sovjetterne' og opløsningen af den grundlovgivende forsamling allerede i jan. 1918 erstattede 'dobbeltmagt' med etparti-diktaturet, og sovjetterne blev senere helt opløst i det stalinistiske diktatur!

Del siden